NOTHAN

Dear Các Đối Tác của NOTHAN


Dài hạn không còn là từ khoá đúng.

Tích sản không còn là từ khoá chuẩn.


Chỉ có 2 thứ NOTHAN hướng tới đó là thời điểm và công thức tự nhiên.

Đừng tham gia khi bạn bè hú hét và khoẻ tài sản >>> Lúc đó họ đã dính BẪY CHIA TIỀN

Đừng tham gia khi bạn đang có đống tài sản sau khi được cho >>> Lúc đó bạn đã dính BẪY VƯỢT TẦM


Hãy tham gia theo thời điểm thoả 1/2:

1- Mốc thời điểm 1-4-7-10 + thị trường vừa xảy đợt sụt giảm không tưởng

2- Thị trường vừa xảy rra đợt sụt giảm không tưởng.

Đấy là điều kiện cần

Còn điều kiện đủ

Bạn cần tìm hiểu bạn phù hợp với phương pháp nào nhất:

-HOLDER

-TRENDER

-POINTER

Mỗi phương pháp sẽ có thế giới quan khác nhau giống như việc:

Nhạc Thị Trường

Nhạc Kĩ Thuật

Nhạc Cảm Xúc

Bạn cần từng bước hiểu được điều đó.

Đó là điều NOTHAN nỗ lực mỗi ngày đưa tới cộng đồng đầu tư trường phái tư duy BACK TO AD GAME.

Chúng ta chỉ tham gia khi đợt giảm mạnh.

Chúng ta tham gia với sự hiểu rõ được và mất có thể xảy ra.

Thanks

CO-FOUNDER NOTHAN VŨ


NOTHAN ĐANG ĐƯỢC XÂY DỰNG PLATFORM 1.0.

CÒN LẠI

HÃY THAM GIA CỘNG ĐỒNG SIÊU THỊ ĐẦU TƯ NOTHAN THEO ĐƯỜNG LINK:

https://www.facebook.com/nothan.net

BẠN CÓ THỂ SỞ HỮU NHIỀU SẢN PHẨM HAY HO VÀ HỮU ÍCH CHO HÀNH TRÌNH ĐẦU TƯ CỦA BẠN.


FOUNDER

HUGG